Vi skal styrke daginstitutioner i Kalundborg !

Enhedslisten i Kalundborg glæder sig over at der endeligt kan bygges en ny daginstitution på Rynkevang. Den nuværende var midlertidig, i alt for mange år. Nu får børn og forældre endeligt en ny institution til glæde for både børn og medarbejdere.

Desværre er en ny institution ikke nok...

Der er mange ting der presser vores børn, medarbejdere og ledere på daginstitutions-området.

https://www.youtube.com/watch?v=RPD_wZAlSkQ

BUPL's nye Alenetidsundersøgelse fra marts 2017, fremviser skræmmende tal for hverdagslivet i institutionerne.

50% af pædagogerne har oplevet at stå alene i uforsvarlige / farlige situationer inden for det seneste år.

69% har oplevet at stå alene med den samlede børnegruppe. Nogen har forsøgt at miskreditere undersøgelsen ved at stille spørgsmål til betegnelsen "den samlede børnegruppe" og antallet af børn. Enhedslisten i Kalundborg er sikker på at vores pædagoger selv er de bedste til at vurdere det spørgsmål, og at det næppe alene handler om de to sidste børn før lukketid.

31% oplever at de mangler tid til nærvær med det enkelte barn. Det er både skidt for børnene og for pædagogernes motivation. De skal naturligvis have tilstrækkelig tid til børne-relationerne.

Endeligt så er Ressourcetildelingsmodellen "ProKap" i spil.

ProKap medfører øjeblikkelige ændringer i de ressourcer der tildeles institutionerne, når et barn forlader institutionerne.

https://www.youtube.com/watch?v=RPD_wZAlSkQ