Nej Tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole !

Nej tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk skole !

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017, dukkede der en Hensigtserklæring op omkring sammenlægning af skolerne.

Ingen vidste hvor den kom fra, men den har igennem 1 1/2 år, forhindret Ungdomsskolens muligheder for at skabe nye tilbud og rammer for de unge.

Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe hvor blandt andet Direktøren for Børn & Familie, fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse, de to skoleledere og andre deltog.

Sammen med de to skolers Bestyrelser endte man enstemmigt med at afvise en sammenlægning.

Alligevel dukkede sagen igen op i Kommunalbestyrelsen hvor det borgerlige flertal valgte at fortsætte arbejde med en sammenlægning. Samtidigt fjernede man Ungdomsskolen fra Børn & Familieudvalget og placerede den under Kultur & Fritidsudvalget, til trods for en Ungdomsskolelovgivning der er tæt knyttet til Folkeskoleloven.

Igen en håbløs borgerlig besparelse der vil ødelægge de to skolers specialisering og virke.

Stem på Enhedslisten til Kommunalvalget, hvis du heller ikke ønsker en ødelæggende sammenlægning !

 

Du må gerne dele opslaget hvis du er enig ! 

Se med her:  https://youtu.be/lOY0amn5RiM