Det er dit valg, og dit valg får konsekvenser for dine børn...

Vi har to valg på vegne af vores børn og deres børn...

Vi kan stoppe og forbyde udledningen af gift og pesticider i vort miljø, eller vi kan stole blindt på myndigheder der enten fortier sandheden eller regner forkert !

Det er dit valg !

"De nye oplysninger betyder, at Miljøstyrelsen nu undersøger, om der er tale om metodefejl, der også giver problemer tilbage til 2012.

Viser der sig fejl, kan det kun trække i den forkerte retning. Det vil sige, at udledningen af kvælstof og fosfor kun kan have været undervurderet."

https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-gransker-gamle-kvaelstof-tal-...