Resume af valgprogram

Aktivt demokrati
Udviklingen af vores lokalsamfund skal ikke kun overlades til hel- og halvprofessionelle politikere. Befolkningen skal deltage aktivt i beslutningerne især i lokalsamfundene.