Tidlig indsats

Tidlig indsats

Mandag den 30. november var Professor og Psykolog Charlotte Ringsmose inviteret til at holde foredrag på Rynkevangsskolen, af BUPL, Lærerkredsen og FOA.

Foredraget og aftenen handlede om tidlig indsats, og Ringsmose lagde ud med at fortælle at der var både en god og en dårlig nyhed. Den gode nyhed var at man nu vidste hvad der påvirkede børns opvækst, og den dårlige var at vi i netop Kalundborg havde ekstra mange udsatte børn som havde en dårlig opvækst. Det vidste en del af os godt, men nu blev det gentaget. Desværre ved en del af os også, at netop den manglende støtte og årelange sagsbehandling, i et system der er svært at håndtere for borgerne, kun skaber yderligere udsatte børn og familier.

Foredraget efterlod ingen i tvivl om at den tidlige og forebyggende indsats er vejen frem, hvis vi skal sikre velfungerende børneliv i Kalundborg. Desværre bliver man samtidigt nemt hysterisk vred over at bo i en kommune hvor der blandt politikerne kun er minimalt fokus på netop forebyggelse og tidlig indsats. Der tænkes i valgperioder, valg og politiske venneaftaler, frem for langsigtede politiske løsninger der netop sikrer de gode liv, der kan bærer sig selv og kommunen, i fremtiden. Der er hverken lyst eller mod til at udlægge langsigtede visioner, og ressourcer, til gavn for de yngste borgere og deres familier, i Kalundborg.

Debatten efter foredraget handlede hovedsageligt om den pædagogiske indsats i daginstitutionerne. Den handlede om hvordan de pædagogiske ressourcer kan frigøres fra dokumentation og papirarbejde, så de i langt højere grad kan være i kontakt med børnene.

For Enhedslisten er en frigørelse af de pædagogiske ressourcer afgørende vigtig men den væsentligste ressource skal komme fra fremsynede politikere der tør tage et ansvar. Politikere der vil skabe de nødvendige rammer, også økonomiske, for en styrket indsats og tværfaglige samarbejder helt tæt på familierne, og helt fra barnets tilblivelse. Kalundborg skal skabe nye rammer for samarbejdet med de familier der får behov, og samarbejdet skal baseres på tillid frem for frygt.

Vi skal sikre en hurtig støtte og hjælp. Vi skal levere rådgivning og vejledning til unge familier. Vi skal sætte mennesker frem for system. Vi skal forebygge og udvikle, så vi slipper for at afhjælpe når det er for sent. Det er vejen frem hvis vi skal sikre de gode børneliv.

Jesper Hjelm Kristensen, Medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten