Grøn Klimatilpasning

Klimaændringerne har store konsekvenser for Kalundborg i form af oversvømmelser og skybrud, der hurtigere end ventet lægger pres på vort spildevandssystem. Men hvorfor bruge millioner på at gøre kloakkerne større, når det der billigere at lave overfladeløsninger, som samtidigt kan bruges til andre ting?

Det kan være skaterbane eller legeplads, nye grønne byrum eller etablering af nye vådområder. Sammen med den daværende regering (S, RV og SF) og de Konservative, ændrede Enhedslisten i 2013 reglerne, så forsyningsselskaberne kunne indgå med 100% finansiering af overfladeløsninger frem for at udbygge kloakker. Desværre ændrede Venstre-regeringen i 2016 ordningen, så kommunerne skal betale 25 pct, hvilket har blokeret for mange projekter. Spildevandsløsningerne bliver samtidigt langt dyrere for forbrugerne.

I april i år viste en evaluering af 104 kommunale klimatilpasningsprojekter, at forbrugerne havde sparet hele 3,3 mia. kr., fordi man valgte en overfladeløsning.

Her i Kalundborg står vi også over for et valg mellem større rør under jorden eller kreative, billigere løsninger på overfladen.
Vi håber at der igen er et folketingsflertal, som vil give forsyningsselskabet mulighed for selv at kunne finansiere projekter, der aflaster kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser og at kloakvand vælter op ved nye skybrud.

Enhedslisten har derfor fremlagt forslag i Folketinget om at fjerne kravet om kommunernes 25 pct. finansiering, så vi igen kan få gang i de billigere og mere nyttige overfladeløsninger. Vi opfordrer de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til at lægge pres på deres partifæller på Christiansborg for støtte til Enhedslistens forslag.

Jesper Hjelm Kristensen, Medlem af Kommunalbestyrelsen, Enhedslisten

 

Foto: Skateparks.dk