Fratrædelse og guld...

FRATRÆDELSESPENGE

Siden 2014 har kommunerne uddelt ca. 220 mio. kr. i fratrædelsespenge til kommunale chefer. Enhedslisten har fået en orientering i Økonomiudvalget i Kalundborg om fratrædelsesudgifter ved de seneste 3 fratrædelser af direktører i Direktionen. Der er betalt ca. 2,4 mio. kr. i den sammenhæng, det er foregået efter reglerne, men det er godt nok mange penge! Samtidig blev det oplyst, at økonomidirektøren og kommunaldirektøren er åremålsansat. En ordning der er valgt af borgmesteren uden om Økonomiudvalget.

Niels Erik Danielsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Enhedslisten