Der er råd !

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne siger, at det er nødvendigt, at spare på velfærden.

Kan det passe, at der ikke er penge til et bedre liv for de mange? Danmarker et rigt land. Produktionen vokser og overskuddet i det private erhvervsliv er stærkt stigende. Ejere af virksomheder og aktier får rekordstore udbetalinger i disse år. Formuerne vokser og lønstigningerne er eksploderet for topcheferne. Men på samme tid forringes velfærden, og flere bliver fattigere. Lønmodtagerne har siden krisen fået små lønstigninger, og tilværelsen for de syge og arbejdsløse er blevet meget dårligere.

Som du kan læse i denne folder, så er er der penge nok i Danmark. Men de er meget ulige fordelt, og gevinsterne fra den stigende velstand er siden krisen havnet i hos de rige.

Løkke og politikerne på Christiansborg har gennemført mange skattelettelser for de velhavende og erhvervslivet. Det betyder, at der er færre penge i
fælleskassen til velfærd og tryghed for de mange.

Om der er råd til velfærd, lønstigninger og social tryghed er et spørgsmål om politisk vilje. Ikke om der er penge nok.

 

https://enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2017/10/Folder_Der-er-ra%CC%8...