Råstoftransportvej nord for Bregninge

Som der står i Nordvestnyt, så er der forsigtig optimisme i Bregninge efter tirsdagens dialogmøde. Og det var et godt møde. Jeg er dog bekymret for den formulering om råstofvejen i budgetforliget som partierne S, R, LA, DF og V er blevet enige om. "Vej til transport af råstof fra grusgravene vest for Bregninge til hovedvejen Kalundborgvej. Partierne i aftalen vil frem til anlægstidspunktet søge at få ændret de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel. Sker dette revurderes projektet." Og i det lovkatalog som regeringen netop har fremlagt er der ingen forslag om ændring af de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel. Der er således pt. ingen udsigt til nye regler på dette område. Men jeg er optimist og håber vi kan få en løsning der tilgodeser borgerne i Bregningeområdet.