Mere skov

En fotomåling over Kalundborg kommune fra 2012 viste, at der er ca. 5320 hektar skov i kommunen. Det svarer til ca. 9 % af kommunens samlede areal. Et tal der ikke har ændret sig nævneværdigt i de seneste år. Vi har et måltal på at vi skal nå et skovareal på 20 %. Det svarer til en forøgelse fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. Til sammenligning så er kommunes samlede areal på 60.400 hektar. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det at der er flere lodsejere der ønsker at etablere skov. Skovplantning kan stort set kun ske ad frivillighedens vej. Men mere skov er godt for klimaet og det giver folk mulighed for at komme ud i den friske natur.

Niels Erik Danielsen, Medlem af Kommualbestyrelsen i Kalundborg, Enhedslisten

Læserbrev, Nordvestnyt, 14. Oktober 2017