Det er svært at deltage i budgetforhandlinger som man ikke er inviteret til !

Desværre blev årets budgetforhandlinger igen en lektion i det borgerlige flertals tilgang til demokrati i Kalundborg.

Flertallet valgte at indgå forlig, før forvaltningen havde beregnet og svaret på de sidste Budgetspørgsmål, og uden at invitere Enhedslisten med til mødet. Vi havde afleveret vores ændringsforslag i tide, men Borgmester Martin Damm og hans flertal havde absolut ingen intention om at forholde sig til dem.