Borgmesterens Budgetforlis 2018

På gårsdagens møde i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg undlod vi fra Enhedslisten at stemme for den budgetaftale der var indgået mellem S, Rad., LA, DF og V. Vi var end ikke inviteret til forhandlinger, hvilket er et fingerpeg om tilstanden på det samarbejdende folkestyre i Kalundborg kommune. Umiddelbart virker aftalen lidt uambitiøst. Med langt over 200 millioner kr. mere i kassen end forventet i forhold til Martin Damms i forvejen meget stramme kriterier sendes der et signal om at regeringen ikke behøver sende flere penge til os. Der er mange sociale udfordringer i kommunen, vi har bl.a. for få varme hænder. Vi har foreslået en generel forebyggende indsats. Vi har også foreslået svømmeundervisning til 5. klasserne. En kommune med 160 km kyststrækning burde lære eleverne at svømme. Vi har også foreslået ansættelse af 3 gadeplansmedarbejdere. Der er stigende udgifter til anbringelser generelt, fra 5,9 mio. kr. i 2016 til forventet 12,5 mio. kr. i 2018. Der er sparet 2,3 mio. kr., på bustransport af elever i specialskoler. Vi har foreslået, at disse penge bliver i området.
I aftalen mellem S, Rad., LA, DF og V. tages der 2 mio. kr. fra Trafiksikkerhedspuljen i 2018 til etablering af en vejforbindelse mellem Engvejskvarteret og Asnæsvej. Med over 200 mio. kr. ekstra i kassen er det ikke nødvendigt at tage midler af Trafiksikkerhedspuljen som er på ca. 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 - 2021. Igen i 2019 tages der penge fra Trafiksikkerhedspuljen denne gang 3 mio. kr. til etablering af cykelstier, som dog kun bliver til noget, hvis der bevilges statslige støttemidler.
Ang. Råstofvej ved Bregninge, står der i budgetaftalen: "Vej til transport af råstof fra grusgravene vest for Bregninge til hovedvejen Kalundborgvej. Partierne i aftalen vil frem til anlægstidspunktet søge at få ændret de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel. Sker dette revurderes projektet." Dette er at putte blår i øjnene på borgerne i Bregninge. I det lovkatalog som regeringen netop har fremlagt er der ingen forslag om ændring af de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel. Staten kunne også sørge for at nogle af pengene fra råstofafgiften, gik til kommunerne, så vi havde penge til veje. Råstofafgiften er i øvrigt kun 5,00 kr. pr. m3, et beløb der ikke er ændret siden 1997!