Dit drikkevand...

Danskernes drikkevand kommer primært fra grundvandet. Grundvandets kvalitet påvirkes især af forurening med pesticider og nitrat fra landbruget.

I de seneste mange år er forbruget af sprøjtegifte steget jævnt og knap hver fjerde drikkevandsboring er nu forurenet med sprøjtegifte.

Siden 1997 har de danske vandværker i gennemsnit lukket to drikkevandsboringer om ugen pga. forurening med sprøjtegifte og problemerne med at finde nyt rent drikkevand vokser.

For at få en idé om, hvad der i fremtiden truer drikkevandet, overvåger man det grundvand der siver ned mod drikkevandsmagasinerne. I grundvandsovervågningen fandt man i 2011 sprøjtegifte i 39 % af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen, heraf var der overskridelse af grænseværdien i 11 % af indtagene.

Enhedslisten i Kalundborg ønsker at vi beskytter både forbrugere og drikkevandsboringer, mod både fremtidig forurening og fortidens synder.

Pesticider og gift siver fortsat ned i vores drikkevandsreserver og vi skal derfor sikre et højt niveau for test af giftstoffer i drikkevandet.

Vi kan ikke nøjes med Miljøstyrelsens vejledninger eller vente på opdaterede lister på stoffer der testes for. J

Opstår der bekymring om nye eller gamle stoffer som man i en række år har valgt ikke at teste for, så skal Kommunalbestyrelsen naturligvis kunne vedtage at medtage test for disse stoffer.

Det er sund logik !