Lyt til Nikolaj Villumsen i Folketingets åbningsdebat

»Berit arbejder i hjemmeplejen. Hun knokler hver eneste dag for at hjælpe de ældre medborgere på sin rute. men det er blevet svært for hende at nå det hele. Blandt andet fordi man midt i effektiviseringstyranniet ikke regner transporttid med i opgaverne.
Som hun siger: Vi har kun to minutter til at give den ældre en strømpe på, lige meget om de bor på 2. sal eller 12. sal. Det kan ikke lade sig gøre.«


- Nikolaj Villumsen til dagens åbningsdebat i Folketinget.

https://www.facebook.com/enhedslisten/videos/10155506125571023/

Råstoftransportvej nord for Bregninge

Som der står i Nordvestnyt, så er der forsigtig optimisme i Bregninge efter tirsdagens dialogmøde. Og det var et godt møde. Jeg er dog bekymret for den formulering om råstofvejen i budgetforliget som partierne S, R, LA, DF og V er blevet enige om. "Vej til transport af råstof fra grusgravene vest for Bregninge til hovedvejen Kalundborgvej. Partierne i aftalen vil frem til anlægstidspunktet søge at få ændret de nationale regler for ekspropriering af veje til råstofkørsel.

Det er svært at deltage i budgetforhandlinger som man ikke er inviteret til !

Desværre blev årets budgetforhandlinger igen en lektion i det borgerlige flertals tilgang til demokrati i Kalundborg.

Flertallet valgte at indgå forlig, før forvaltningen havde beregnet og svaret på de sidste Budgetspørgsmål, og uden at invitere Enhedslisten med til mødet. Vi havde afleveret vores ændringsforslag i tide, men Borgmester Martin Damm og hans flertal havde absolut ingen intention om at forholde sig til dem.

Kommunalvalg 2017 nærmer sig...

Her er Enhedslistens kandidater

 -  Fra venstre: - Per, Jesper, Jens, Susanne, Regine, Asma & Niels Erik

 -  Vi glæder os og håber du vil støtte os i kampen for et stærkere Kalundborg

Dit drikkevand...

Danskernes drikkevand kommer primært fra grundvandet. Grundvandets kvalitet påvirkes især af forurening med pesticider og nitrat fra landbruget.

I de seneste mange år er forbruget af sprøjtegifte steget jævnt og knap hver fjerde drikkevandsboring er nu forurenet med sprøjtegifte.

Siden 1997 har de danske vandværker i gennemsnit lukket to drikkevandsboringer om ugen pga. forurening med sprøjtegifte og problemerne med at finde nyt rent drikkevand vokser.