Mere skov

En fotomåling over Kalundborg kommune fra 2012 viste, at der er ca. 5320 hektar skov i kommunen. Det svarer til ca. 9 % af kommunens samlede areal. Et tal der ikke har ændret sig nævneværdigt i de seneste år. Vi har et måltal på at vi skal nå et skovareal på 20 %. Det svarer til en forøgelse fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. Til sammenligning så er kommunes samlede areal på 60.400 hektar. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det at der er flere lodsejere der ønsker at etablere skov. Skovplantning kan stort set kun ske ad frivillighedens vej.

Kom til Valgbrunch med Enhedslisten i Buerup Forsamlingshus

God Mad og kloge Ord

Enhedslisten Kalundborg byder på Valgbrunch

Lørdag den 18. november kl. 11:00

i Buerup Forsamlingshus, Buerupvej 24, 4450Jyderup

Alle er velkomne

Der vil være god mad og åndelig føde

Kandidat for Enhedslisten Kalundborg, Regine Andreasen, vil indlede og guide igennem dagen.

Eva Flyvholm, MF for Enhedslisten, fortæller om arbejdet i Folketinget og arbejdet i kommunerne. Måske fortæller Eva også lidt om FN's generalforsamling, som hun netop har deltaget i.

Klap Klap

Så er endnu et uambitiøs budget klappet på plads. Uden svar på de udfordringer vores borgere og medarbejdere oplever, og til trods for en massiv kassebeholdning !

Der er intet om forebyggelse, eller tidlig indsats. Intet der kan løfte kommende generationer eller skabe bedre liv.

Istedet var der den årlige gave-uddeling til parterne i forliget, blandt andet betalt af skolerne og inklusionselever.

Borgmesterens Budgetforlis 2018

På gårsdagens møde i Kommunalbestyrelsen i Kalundborg undlod vi fra Enhedslisten at stemme for den budgetaftale der var indgået mellem S, Rad., LA, DF og V. Vi var end ikke inviteret til forhandlinger, hvilket er et fingerpeg om tilstanden på det samarbejdende folkestyre i Kalundborg kommune. Umiddelbart virker aftalen lidt uambitiøst. Med langt over 200 millioner kr. mere i kassen end forventet i forhold til Martin Damms i forvejen meget stramme kriterier sendes der et signal om at regeringen ikke behøver sende flere penge til os. Der er mange sociale udfordringer i kommunen, vi har bl.a.