Fratrædelse og guld...

FRATRÆDELSESPENGE

Siden 2014 har kommunerne uddelt ca. 220 mio. kr. i fratrædelsespenge til kommunale chefer. Enhedslisten har fået en orientering i Økonomiudvalget i Kalundborg om fratrædelsesudgifter ved de seneste 3 fratrædelser af direktører i Direktionen. Der er betalt ca. 2,4 mio. kr. i den sammenhæng, det er foregået efter reglerne, men det er godt nok mange penge! Samtidig blev det oplyst, at økonomidirektøren og kommunaldirektøren er åremålsansat. En ordning der er valgt af borgmesteren uden om Økonomiudvalget.

Tidlig indsats

Tidlig indsats

Mandag den 30. november var Professor og Psykolog Charlotte Ringsmose inviteret til at holde foredrag på Rynkevangsskolen, af BUPL, Lærerkredsen og FOA.

Kommunalvalg 2017 handler også om inklusion i Kalundborg !

Enhedslisten kæmper fortsat for de børn og familier der presses til det yderste af en fejlagtig inklusionsproces der ikke tager hensyn til det enkelte barns ressourcer og behov.

Inklusion i Kalundborg har fra starten af, været en spareøvelse i millionklassen, og pengene forsvinder fortsat fra indsatsen for børn og familier. 

Er du enig i at vi skal ændre kurs og skabe sunde og trygge rammer for vores børn med særlige behov, så stem på Enhedslisten til Kommunalvalget den 21. November 2017 !

https://youtu.be/OUh1RLlnOcU

Der er råd !

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne siger, at det er nødvendigt, at spare på velfærden.

Kan det passe, at der ikke er penge til et bedre liv for de mange? Danmarker et rigt land. Produktionen vokser og overskuddet i det private erhvervsliv er stærkt stigende. Ejere af virksomheder og aktier får rekordstore udbetalinger i disse år.

Læs Enhedslistens analyse af fremtidens velfærdsbehov i Kalundborg !

Datagrundlaget er udtræk fra Danmarks Statistik på de kommunale konti og befolkningsprognoser. Materialet beskriver udviklingen i denne periode, og hvilke midler det er nødvendigt at afsætte for at holde 2017 standarden. Hvis du vil se Enhedslistens bud på at hæve velfærden i den enkelte kommune skal du klikke dig ind på velfærdskort. Her kan du også finde hele Enhedslistens velfærdsudspil og baggrundsnotater.

https://krv17.enhedslisten.dk/velfaerdsdata/?kommune=Kalundborg

Stop mobning !

Børns Vilkår oplyser, at der er for meget mobning i Kalundborg kommune. Næsten 10 % af eleverne i 4.-9. klasse oplever at blive mobbet. Det er mere end landsgennemsnittet som er på 8,3 %. Vores kommune er blandt de 20 kommuner, hvor flest elever oplever at blive mobbet. Det er ingen trøst at det har været værre. I 2014/2015, oplevede 14,3 %. af 4.-9. klasses eleverne i Kalundborg Kommune at de blev mobbet, men det er positivt at der er mindre mobning. Det har store konsekvenser for det enkelte barn, at blive mobbet.