Nej Tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole !

Nej tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk skole !

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017, dukkede der en Hensigtserklæring op omkring sammenlægning af skolerne.

Ingen vidste hvor den kom fra, men den har igennem 1 1/2 år, forhindret Ungdomsskolens muligheder for at skabe nye tilbud og rammer for de unge.

Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe hvor blandt andet Direktøren for Børn & Familie, fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse, de to skoleledere og andre deltog.

Enhedslistens spidskandidat Niels Erik Danielsen !

Enhedslistens spidskandidat Niels Erik Danielsen fortæller...

Lyt med og læs mere om vores politik og kandidater på:

www.kalundborg.enhedslisten.dk

https://tv-kalundborg.dk/--8731

Det er dit valg, og dit valg får konsekvenser for dine børn...

Vi har to valg på vegne af vores børn og deres børn...

Vi kan stoppe og forbyde udledningen af gift og pesticider i vort miljø, eller vi kan stole blindt på myndigheder der enten fortier sandheden eller regner forkert !

Det er dit valg !

"De nye oplysninger betyder, at Miljøstyrelsen nu undersøger, om der er tale om metodefejl, der også giver problemer tilbage til 2012.

Viser der sig fejl, kan det kun trække i den forkerte retning. Det vil sige, at udledningen af kvælstof og fosfor kun kan have været undervurderet."

Historien om KIWI-butikken der forsvandt sammen med det lokale demokrati !

Hør historien om hvordan en lokalplan blev tromlet igennem Kommunalbestyrelsen, trods en detailhandels-analyse, en trafik-analyse, støjmålinger, 890 underskrifter fra borgere og 12 Høringssvar hvor kun et enkelt var positivt...

https://youtu.be/zBkSVZlsB-4

Emneord:

Enhedslisten lukker ingen skoler !

Nej tak til skolelukninger !

Radikale i Kalundborg, er nu ude med en melding om at bygge nye skoler og lukke en række af de eksisterende skoler.

Enhedslisten kommer ikke til at lukke skoler i de små lokalsamfund.

Skal vi løfte kvaliteten i vores skoler, så ligger løsningen et helt andet sted, men desværre et sted som Radikale ikke hidtil har ønsket at bidrage til. Først og fremmest bedre arbejdsvilkår for vore medarbejdere, bedre rammer og ressourcer til inklusion, en lokalaftale med lærerne, en aktiv indsats for kortere skoledage, styrkede SFO'er.

Emneord:

Ny specialskole i Kalundborg

Enhedslisten i Kalundborg ønsker investeringer i vores børn !

I den netop overtsåede Høringsproces omkring sammelægningen af specialskolerne, frestod det tydeligt at de fleste ønskede at skolerne sammelægges på et nyt fælles sted. Men nej, de skal ikke placeres i en tilfældig kommunal overskuds-bygning.

Specialskolebørnene, og medarbejderne, fortjener gode rammer der matcher deres behov. Derfor skal vi bygge en ny specialskole til dem !

https://youtu.be/qpGRXxEZvYM

Emneord: