Valget er overstået !

Kommunalvalg 2017 er nu veloverstået og vi takker for al den støtte, og de stemmer vi modtog i forbindelse med valget.

Desværre mistede Enhedslisten en af vores pladser i Kommunalbestyrelsen.

Jesper Hjelm Kristensen forlader derfor Kommunalbestyrelsen efter 4 spændende år, og Enhedslisten er i den kommende periode repræsenteret af Niels Erik Danielsen.

Tak til jer alle !

Kampen fortsætter for en kommune der påtager sig sit ansvar. En kommune For borgerne !

Vi skal styrke daginstitutioner i Kalundborg !

Enhedslisten i Kalundborg glæder sig over at der endeligt kan bygges en ny daginstitution på Rynkevang. Den nuværende var midlertidig, i alt for mange år. Nu får børn og forældre endeligt en ny institution til glæde for både børn og medarbejdere.

Desværre er en ny institution ikke nok...

Der er mange ting der presser vores børn, medarbejdere og ledere på daginstitutions-området.

https://www.youtube.com/watch?v=RPD_wZAlSkQ

BUPL's nye Alenetidsundersøgelse fra marts 2017, fremviser skræmmende tal for hverdagslivet i institutionerne.

FRATRÆDELSESPENGE

Siden 2014 har kommunerne uddelt ca. 220 mio. kroner i fratrædelsespenge til kommunale chefer. 

Enhedslisten har fået en orientering i Økonomiudvalget i Kalundborg, om fratrædelsesudgifter ved de seneste 3 fratrædelser af Direktører i direktionen. Der er betalt ca. 2,4 mio. kroner i den sammenhæng, og det er godt nok mange penge! Samtidigt blev det oplyst, at Økonomidirektøren og Kommunaldirektøren er åremålsansat. En ordning der må være valgt af borgmesteren uden om Økonomiudvalget.

Emneord:

Nej Tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk Skole !

Nej tak til sammenlægning af Ungdomsskolen og Musisk skole !

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017, dukkede der en Hensigtserklæring op omkring sammenlægning af skolerne.

Ingen vidste hvor den kom fra, men den har igennem 1 1/2 år, forhindret Ungdomsskolens muligheder for at skabe nye tilbud og rammer for de unge.

Forvaltningen nedsatte en arbejdsgruppe hvor blandt andet Direktøren for Børn & Familie, fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse, de to skoleledere og andre deltog.

Enhedslistens spidskandidat Niels Erik Danielsen !

Enhedslistens spidskandidat Niels Erik Danielsen fortæller...

Lyt med og læs mere om vores politik og kandidater på:

www.kalundborg.enhedslisten.dk

https://tv-kalundborg.dk/--8731

Det er dit valg, og dit valg får konsekvenser for dine børn...

Vi har to valg på vegne af vores børn og deres børn...

Vi kan stoppe og forbyde udledningen af gift og pesticider i vort miljø, eller vi kan stole blindt på myndigheder der enten fortier sandheden eller regner forkert !

Det er dit valg !

"De nye oplysninger betyder, at Miljøstyrelsen nu undersøger, om der er tale om metodefejl, der også giver problemer tilbage til 2012.

Viser der sig fejl, kan det kun trække i den forkerte retning. Det vil sige, at udledningen af kvælstof og fosfor kun kan have været undervurderet."